Czas na staż - logo projektu

Projekt  TWÓJ CZAS NA STAŻ” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w został przedłużony do 31.08.2023 roku.

Kontynuacja związana jest z realizacją działań dla uczniów – uchodźców wojennych z Ukrainy,  którzy przybyli od Polski od 24.02.2022 i uczą się w szkołach objętych projektem:

 • Technikum nr 2 i  Branżowa Szkoła I st. nr 2 w Zespole Szkół nr 2
 • Technikum nr 15
 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3
 • Technikum nr 12 i Branżowa Szkoła I st. nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych
 • Technikum nr 10  w Elektronicznych Zakładach Naukowych
 • Technikum nr 9 i Branżowa Szkoła I st. nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych
 • Technikum nr 18
 • Technikum nr 19

W okresie przedłużenia projektu przewidziano następujące formy wsparcia, realizowane łącznie (we wszystkich trzeba wziąć udział decydując się na przystąpienie do projektu):

 • Staże zawodowe dla uczniów - działania dedykowane grupie 20 uczniów. Za udział w 150-godzinnym stażu otrzymasz wynagrodzenie w wysokości 2 550,00 zł.
 • Kursy języka polskiego - 32-godzinne kursy w podziale na dwie grupy, wzbogacone o indywidualne konwersacje z lektorem w wymiarze 8 godzin/osoba.
 • Warsztaty z doradcą zawodowym - ich celem jest zaznajomienie z lokalnym rynkiem pracy oraz przygotowanie CV. Czas trwania 6 godzin, z podziałem na dwie grupy.  Podczas spotkania będzie obecny tłumacz.
 • Wycieczka zawodoznawcza - ukierunkowana na poznanie specyfiki działalności firm z branż zgodnych z kierunkiem kształcenia stażystów oraz ewentualnej perspektywie zatrudnienia w danym sektorze.
 • Wycieczka z przewodnikiem - zwiedzanie najciekawszych miejsc Wrocławia, wraz z przedstawieniem ich  historii i wielokulturowego wymiaru.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony, informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pojawi się już we wrześniu!

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do kontaktu z Liderem Szkolnym,

Panią  Agnieszkę Stobiecka- Świtała

Agnieszka.Stobiecka-Switala@wroclawskaedukacja.pl , tel. (71)7986708 wew.102 )

 

Projekt ma na celu:

 

 • zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 240 uczniów wrocławskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach

 • zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami dzięki realizacji staży/ kursów kwalifikacyjnych, podniesienie kwalifikacji i wiedzy nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni zawodu.

 

Poniżej informacja o projekcie do pobranie w językach polskim (TCNS PL) i ukraińskim (TCNS UA).

 

Linki do źródła:

https://www.ckz.edu.pl/index.php/twoj-czas-na-staz/