Kontakt

Technikum nr 18 we Wrocławiu

ul. Ślężna 2-24
53-302 WROCŁAW
(blisko Galerii Wroclavia, dworca PKP i PKS)

Telefon: 71 798 67 08

wejscie

RODO 1
że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do prowadzenia korespondencji i podjęcia kontaktu zgodnie z moim zapytaniem i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi potrzebnych informacji.
RODO 2
możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.