Skład Rady rodziców:

 • Gębicka Kamila
 • Krupa Gabriela
 • Stryjewska Agnieszka

Cel Rady Rodziców

Dofinansowywanie:

 • nagród za wyniki w nauce, udział w konkursach

 • imprez sportowych

 • drobnych pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych

 • imprez związanych z międzynarodowymi wymianami młodzieży

 • zadań służących współdziałaniu rodziców w procesie nauczania, wychowania i opieki młodzieży

 • wszelkich inicjatyw promujących Szkołę


Fundusz Rady Rodziców

Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 60zł. Wpłaty można dokonywać:

PKO Bank Polski SA 83 1020 5242 0000 2102 0468 7028
RR przy Technikum nr 18 we Wrocławiu
ul. Ślężna 2-24, 53-302 Wrocław

 • u skarbnika trójki klasowej
 • w sekretariacie głównym
 • przelewem na konto bankowe

Bardzo prosimy, aby w tytule darowizny podać nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko. Dane te umożliwią właściwe zaksięgowanie wpłaty.

Skarbników klasowych zachęcamy do przypominania rodzicom o terminowym wpłacaniu dobrowolnie zadeklarowanych składek na Radę Rodziców. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców.