mLegitymacja

 

mlegInformujemy, że nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To - zgodnie z prawem - legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten dokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie funkcjonalność mLegitymacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń z systemem Android w wersji min. 6.0.

 

Aby uruchomić mLegitymację, należy:

 

1. Złożyć wniosek do Dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji, (wydrukować,  wypełnić, podpisać, zeskanować do pdf/jpg) przesyłając go na adres: mleg@t18.wroclaw.pl

2. Do wniosku należy dołączyć (nie wklejać, a załączyć plik! do maila, nie zdjęcie zdjęcia!) zdjęcie legitymacyjne (3,5x4,5cm  na jasnym tle) w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, nazwa pliku ( czyli naszego zdjęcia) powinna brzmieć: imię, nazwiskiem i klasa (np. Jan Kowalski 1A).  Tylko tak wysłany wniosek będzie rozpatrywany. Proszę uważnie przeczytać ten punkt oraz stosować się do wytycznych w linku poniżej.

3. Pobrać i zainstalować aplikację mObywatel.

4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić aplikację na urządzeniu.

5. Kod aktywacyjny uczeń otrzyma po wcześniejszym poinformowaniu (mailem) oraz po dostarczeniu oryginału wysłanego wniosku dot.wydania mLegitymacji oraz okazaniu dotychczasowej legitymacji (w wersji papierowej).

 

Link z informacją TUTAJ, jak powinno wyglądać zdjęcie zarówno do legitymacji szkolnej jak i prawa jazdy, dowodu osobistego itp.

Informacje na temat aplikacji mlegitymacja dla legitymacji szkolnej na stronach Ministerstwa Cyfryzacji TUTAJ