Erasmus+ to program Unii Europejskiej
wspierający wymianę edukacyjną

W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

https://erasmusplus.org.pl/sektory?sector=2

https://erasmusplus.org.pl/sektory/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-1-mobilnosc-edukacyjna

ERASMUS+ w Technikum 18 rok szkolny 2021/2022 - Zapraszamy 😊

ERASMUS+ w Technikum 18 rok szkolny 2022/2023 - Zapraszamy 🇵🇹 🇪🇸

ERASMUS+ w Technikum 18 rok szkolny 2023/2024 - Zapraszamy 

zasieg Erasmus

 

 

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu realizowany od 1998 r. Celem jest wspieranie uczniów, studentów, wykładowców, nauczycieli i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie uprawnione są instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 mld euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia programu, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. W ciągu najbliższych siedmiu lat z jego oferty skorzystają 4 mln osób oraz 125 tysięcy instytucji w całej Europie.
Wnioski w programie mogą składać wyłącznie organizacje, natomiast uczestnikiem projektów w ramach Erasmusa+ może być jednak każdy!