„PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, W TYM DEPRESJI ORAZ ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – RAZEM ŁATWIEJ

 

  • Program skierowany jest do osób w wieku 10-19 lat, które doświadczają smutku, samotności, myśli samobójczych czy też kryzysu psychicznego

 

  • Ze wsparcia mogą skorzystać także rodzice i opiekunowie dzieci, które pomocy potrzebują. Wystarczy napisać pod adres:   razemlatwiej@cogitozdrowie.pl

 

  • W ramach programu został uruchomiony bezpłatny telefon wsparcia:  +48 800 805 600

 

  • POMOC jest BEZPŁATNA   

 

  • Na terenie szkoły znajdują się plakaty  informacyjne