Terminy Klasyfikacji Semestralnej i Rocznej w roku szkolnym 2023/2024

 

14.11.2023 r.Wystawienie przypuszczalnych ocen niedostatecznych dla kl. 5BD, 5E
17.12.2023 r.Zakończenie semestru dla klas 5BD i 5E
18.12.2023 r.Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas 5BD i 5E
05.01.2024 r.Wystawienie przypuszczalnych ocen semestralnych dla klas 1, 2, 3, 4
09.01.2024 r.Ostateczne wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych dla klas 1, 2, 3, 4
14.01.2024 r.Zakończenie semestru dla klas  1, 2, 3, 4
15.01.2024 rRozpoczęcie II semestru dla klas 1, 2, 3, 4
19.03.2024 r.Wystawienie przypuszczalnych ocen niedostatecznych dla kl. 5BD, 5E
17.04.2024 r.Wystawienie przypuszczalnych ocen rocznych dla klas 5BD i 5E
19.04.2024 r.Ostateczne wystawienie ocen rocznych dla klas 5BD i 5E
10.05. 2024 r.Wystawienie przypuszczalnych ocen niedostatecznych
07.06.2024 r.Wystawienie przypuszczalnych ocen rocznych
11.06.2024 r.Ostateczne wystawienie ocen rocznych