Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Technikum nr 18 we Wrocławiu to:

 

/Tech18Wroclaw/SkrytkaESP


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

Profil Szkoły znajduje się pod adresem

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Tech18Wroclaw

 

W celu dostarczenia do Technikum nr 18 we Wrocławiu dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Technikum nr 18 we Wrocławiu.

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. W ramach usługi centralnej „Pismo ogólne” można dołączać pliki do 500 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie (zawirusowane lub .exe będą automatycznie usuwane).

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do naszej placówki.

W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link poniżej:

  http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

- następnie klikamy: Załatw sprawę,
- następnie w polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: Technikum nr 18
poniżej w okienku pojawi się odnaleziony adresat j.w. (nazwa skrzynki pojawi się obok /Tech18Wroclaw/SkrytkaESP) (klikamy na niego)
- następnie z rozwijanego menu wybieramy rodzaj pisma (np. wniosek, podanie, opinia itp.), tytuł pisma (np. opinia psycholog Jan Kowalski),
- następnie możemy dodać opis,
- kolejnym krokiem jest dodanie załącznika ( o ile go posiadamy), np. zeskanowaną opinie psychologa dotyczącą ucznia Jan Kowalski,
- klikamy dalej i na zakończenie, klikamy podpisz i wybieramy czy będzie to podpis Zaufany (czyli podpis profilem zaufanym) czy podpis Kwalifikowany (czyli podpis certyfikatem kwalifikowanym)
.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl .

Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.