Dyrektor szkoły:

  • mgr Elżbieta Pawlik-Baraniec

Wicedyrektorzy szkoły:

  • mgr Agnieszka Stobiecka-Świtała
  • mgr Agnieszka Pisarska